Starbucks Kártya Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2018, szeptember 25.

Jelen, általános szerződési feltételeknek minősülő Starbucks Kártya Megállapodás („Megállapodás”) Ön és az AmRest Kávézó Kft. (székhely:1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6, 3. ép., 2. em.,  cégjegyzékszám: 01-09-890124, adószám: 14126444-2-41, telefonszám +36 1 423 4000, e-mail cím: starbuckshungary@amrest.eu), a Starbucks Corporation engedéllyel rendelkező franchise jogosultja („mi”) között jött létre és az Ön Starbucks Kártyájára alkalmazandó feltételeket rögzíti. A Starbucks Kártya megvásárlásával, egyenlegének felöltésével, illetve használatával Ön kifejezetten elfogadja az itt rögzített feltételeket.
 
Ön ezennel elfogadja, hogy jelen Megállapodásra vonatkozóan – alapos okkal – egyoldalúan tehetünk elérhetővé értesítéseket, közzétételt és módosításokat, valamint közölhetünk a Starbucks Kártyájára vonatkozó egyéb információkat elektronikus úton, ideértve ezen anyagok online közzétételét a http://www.starbucks.hu weboldalon, amely okok többek között a következők lehetnek:
 
  • az általánosan alkalmazandó jogszabályok olyan változása, amely a jelen Megállapodást közvetlenül érinti;
  • a bíróságok vagy hatóságok által alkalmazott jogértelmezés olyan változása, amely a jelen Megállapodást közvetlenül érinti; 
  • bíróság vagy hatóság által hozott döntés vagy határozat, amely a jelen Megállapodást közvetlenül érinti; 
  • új Starbucks Kártya funkció bevezetése;
  • jogsértésnek vagy az általános szerződési feltételek megsértésének megelőzése, illetve visszaélés megelőzése iránti intézkedés válik szükségessé;
  • az értelmezést érintő tisztázatlan kérdések vagy aggályok megválaszolása válik szükségessé; 
  • a Starbucks Hungary átalakulása (társasági formájának megváltozása), a Starbucks Hungary nevének, valamely nyilvántartásban szereplő adatának, azonosító számának, címének, elérhetőségének, URL címének vagy a jelen Megállapodásban rögzített email cím megváltozása.
 
Az Ön felhasználói fiókja 
A Starbucks Kártyát mi állítjuk ki Önnek. A Starbucks Kártya egy az előre fizetés elvén működő, 16 jegyű egyedi azonosítóval és 5 jegyű biztonsági kóddal ellátott ajándékkártya, amelyet a kártyabirtokos általi használat céljára állítanak ki, feljogosítva a Használót a magyarországi Starbucks kávézókban történő vásárlásra. A kártyára magyar forintban töltheti fel a kívánt összeget, melyet a résztvevő Starbucks kávézókban történő vásárlásai során használhat fel. A kártyára feltöltött forint összeg a résztvevő Starbucks kávézókban elérhető termékek és szolgáltatások előre történő kifizetését szolgálja. A Starbucks Kártyát azért hoztuk létre, hogy a nálunk történő vásárlás egyszerűbbé, a velünk kialakított kapcsolat pedig kifizetődőbbé váljon az Ön számára.  Amennyiben jogszabály vagy a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Starbucks Kártyájára feltöltött forint összeg vissza nem téríthető és készpénzre nem váltható (kivételt képeznek a jelen Megállapodásban meghatározott különleges esetek). A Starbucks Kártyájára feltöltött összeg nem kamatozik. 
 
Az összes magyarországi Starbucks kávézó elfogadja a Starbucks Kártyát. 
 
A Starbucks Kártyát nem a 14 év alattiaknak szánjuk, 14 év alattiak nem használhatják. 
A 14 és 18 év közötti kiskorú kizárólag szülője vagy gondviselője felügyelete mellett és beleegyezésével vehet részt, ha a szülő vagy gondviselő a jelen Megállapodást magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
Starbucks Kártyájának a Starbucks Rewards® program keretében történő regisztrálásával a Starbucks Rewards® használati feltételek is alkalmazandóvá válnak, amely megtalálható www.rewards.starbucks.hu linken. 
 
Egyenleg feltöltése a Starbucks Kártyájára
Magyarországon a Starbucks Kártyáját a résztvevő Starbucks kávézókban vagy a http://www.card.starbucks.hu  weboldalon töltheti fel. Az átfutási idő miatt elképzelhető, hogy a Starbucks Kártyájára befizetett összeg később válik csak elérhetővé. 
 
Bármelyik Starbucks Kártyáján bármely időpontban az egyenleg összege maximum 70 000 forint lehet, és bármely Starbucks Kártyáján lévő összegből egy nap maximum 15 000 forintot használhat fel. Azaz egy Starbucks Kártyáján a napi aktivitás maximuma 15 000 forint. A teljes összeg, amit Starbucks Kártyáira összesen feltölt nem lépheti túl a napi 2 500 000 Forintot. A Starbucks Kártyájával történő fizetéseinek összege 12 hónapon belül nem haladhatja meg a 300 000 000 millió Forintot. Starbucks Kártyájára minden alkalommal minimum 1500 forintot lehet feltölteni. A fenti összegkorlátokat, a jelen Megállapodás módosításával, külön értesítés nélkül jogosultak vagyunk megváltoztatni. 
 
Amennyiben Ön bankkártyát vagy hitelkártyát használ Starbucks Kártyája megvásárlásához vagy egyenlegének feltöltéséhez, az összeg levonását megelőzően engedélyezési eljárásra kerül sor a vásárlási vagy egyenlegfeltöltési tranzakció („Tranzakció”) összege tekintetében. Az engedélyezési eljárás során, amelyet a PayU S.A. bonyolít le, ellenőrzésre kerül a bankkártya vagy hitelkártya száma, lejárati dátuma és a CVV2/CVC2 kód annak megállapítása végett, hogy azok megegyeznek-e a bank vagy a kártyakibocsátó nyilvántartásában szereplő adatokkal. A Tranzakció összegének engedélyezését megelőzően a bankja vagy a Starbucks Hungary kapcsolatba léphet Önnel további információk beszerzése végett. 
 
Hitelkártya esetén az engedély megadását követően csökkenést tapasztalhat a rendelkezésre álló hitelkeretében. A bankja – a bank szabályzatában foglalt rövid ideig – a szóban forgó forint összeget a hitelkeretéből vagy rendelkezésre álló egyenlegéből a Tranzakció teljesítéséig zárolhatja. Bankkártya esetén a bankja előzetesen engedélyezheti az összeg levonását a betéti vagy csekkszámlájáról és a Tranzakció teljesítéséig az összeget ideiglenesen zárolhatja. Tekintet nélkül arra, hogy bankkártyát vagy hitelkártyát használ, az összeg csak a Tranzakció teljesítését követően kerül levonásra. A Tranzakció törlése esetén a Starbucks Hungary az engedély visszavonását kezdeményezi az Ön nevében. A visszavonás időtartama változó lehet. Javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba bankjával vagy hitelkártya-kibocsátójával, és tájékozódjon náluk az engedélyezésre és az engedélyezés visszavonására vonatkozó szabályokról.
 
Minden, a Starbucks Kártyájára feltöltött összeg forintban kerül a kártyájára. A Magyarországon vásárolt Starbucks Kártyák kizárólag a magyarországi Starbucks kávézókban használhatók. A weboldalunkon a vásárlások forintban történnek. 
 
A Starbucks Kártya egyenleg feltöltését egyszerűen is elvégezheti online feltöltés funkciónkkal. Amennyiben egy fizetési módot hozzárendel a Starbucks felhasználói fiókjához, amely a http://www.card.starbucks.hu weboldalon elérhető, úgy bármikor feltöltheti egyenlegét. Starbucks Kártyája egyenlegét a Starbucks kávézókban is feltöltheti.
 
Promóciós programok 
A Starbucks Kártya programhoz kapcsolódóan saját döntésünk alapján bármikor promóciós programokat („Promóciók”) indíthatunk. Ezek a Promóciók a jelen általános szerződési feltételek és a Promócióval kapcsolatban megjelölt további feltételek hatálya alá tartoznak. Fenntartjuk a jogot, hogy a Promóciók feltételeit bármikor módosítsuk vagy a Promóciót megszüntessük. 
 
Díjak és a kártya egyenleg lejárati ideje
Starbucks Kártyájával kapcsolatban nem számolunk fel aktivációs, szolgáltatási, nyugalmi vagy inaktivitási díjat. A Starbucks Kártya az utolsó használatának időpontjától számított 24 hónapig érvényes, amely utolsó használat alatt az egyenleg feltöltése vagy a kártyával történt vásárlás értendő. 
 
Bizonylat és korábbi tranzakciók
A Starbucks Kártyájának használata esetén a vásárlásról bizonylatot állítunk ki. A bizonylaton feltüntetjük, hogy a vásárlás a Starbucks Kártya használatával történt. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze online a korábbi tranzakcióit, így meggyőződhet arról, hogy a korábbi tranzakciói és felhasználói egyenlege is helytálló. A felhasználói egyenlegét és legutóbbi, Starbucks Kártyája felhasználásával eszközölt tranzakcióit a http://www.card.starbucks.hu weboldalon tudja megtekinteni. A belépéshez szükség van a Starbucks Kártyájára. 
 
Számlázási hibák és javítások
Amennyiben meglátásunk szerint elírás, számlázási vagy könyvelési hiba lépett fel, úgy Starbucks Kártyája egyenlegét javítani fogjuk. Ha kérdése lenne a korábbi tranzakciói vagy valamely javítás kapcsán, illetve ha vitat bármely tranzakciót vagy a Starbucks Kártyáját érintő javítást, úgy kérjük hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1423 4101 telefonszámon. Amennyiben elegendő információt bocsát a rendelkezésünkre, igényét megvizsgáljuk és a vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk. A hibát a vizsgálat befejezését követően haladéktalanul orvosoljuk. Ha nem találunk hibát, abban az esetben is tájékoztatjuk a kivizsgálás eredményéről. Amennyiben nem tájékoztat bennünket a szóban forgó tranzakció dátumától számított harminc (30) napon belül megfelelő módon ahhoz, hogy igényét megvizsgálhassuk, úgy semmilyen számlázási hibát nem vagyunk kötelesek sem megvizsgálni, sem kijavítani.
 
Visszaélés Starbucks Kártyájával és kártyaegyenlegével
Nem fogadjuk el azon Starbucks Kártyákat, illetve korlátozzuk azon Starbucks Kártyák és Starbucks Kártya egyenlegek használatát, amelyek kapcsán okkal feltételezzük, hogy használatuk jogosulatlan, csalárd vagy egyébként jogellenes, amennyiben ezt az eljárást látjuk megfelelőnek kockázatunk csökkentése érdekében. A Starbucks Hungary nem tudja ellenőrizni, ha valaki feltöltött Starbucks Kártyákat értékesít, sem pedig a tőlünk független eladó által szabott árat, illetve feltöltött értéket. Következtetésképp a Starbucks Hungary nem tartozik felelősséggel, ha harmadik személy bármely Starbucks Kártya egyenlegével visszaél. Amennyiben a Starbucks Hungary úgy találja, hogy valamely Starbucks Kártya vagy Starbucks Kártya egyenleg visszaélésből származik, úgy – saját döntésünk alapján – egyoldalúan megszüntethetünk bármely érintett Starbucks Kártyát és bevonhatunk bármely Starbucks Kártya egyenleget, az Ön egyidejű értesítésével. A bevont Starbucks Kártya egyenlegeket beszámításra használhatjuk fel hitelkártya-társaságok és -hálózatok, illetve az az elveszett vagy ellopott, Starbucks Kártya megvásárlásakor vagy egyenlegének felöltésekor használt bank- vagy hitelkártyák kibocsátói felé fennálló kötelezettségeink teljesítése során. 
 
Regisztráció, jogosulatlan tranzakciókért fennálló felelősség
Ahhoz, hogy Starbucks Kártyáját regisztrálja, kérjük látogasson el a http://www.starbucks.hu weboldalra. Starbucks Kártya regisztrálása vagy megvásárlása esetén Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a következőket: (i) teljes és pontos adatok megadása önmagáról; (ii) ezen adatok frissítése változás esetén. Amennyiben Ön nem megfelelő adatokat ad meg vagy azokat nem frissíti, úgy jogunkban áll – kizárólagos és korlátlan mérlegelési jogkörünkben – Starbucks Kártyáját deaktiválni. Ha Ön úgy látja, hogy Starbucks Kártyája tévesen került deaktiválásra, úgy kérjük, hogy hívja a +36 1423 4101 telefonszámot. Ön felelősséggel tartozik a következőkért: (a) a számunkra megadott adatok pontossága; és (b) a Starbucks Kártya adatai bizalmas és biztonságos kezelésének fenntartása. 
 
Kérjük, hogy Starbucks Kártyáját kezelje úgy, mint a készpénzt, Starbucks Kártyájának adatait ne ossza meg senkivel. A Starbucks Hungary nem vállal felelőséget az eltűnt, ellopott vagy megsérült Starbucks Kártyákért. Amennyiben az Ön Starbucks Kártyája vagy az arra vonatkozó információk elvesznek vagy azokat ellopják, úgy akinek bármelyik a birtokába kerül, azt fel fogja tudni használni. Ön felelősséggel tartozik a Starbucks Kártyájával történt valamennyi tranzakcióért, beleértve a jogosulatlan tranzakciókat is. Ha azonban Starbucks Kártyája elveszett, ellopták vagy megsemmisült, úgy Starbucks Kártyáját ki tudjuk cserélni és egyenlegén a velünk történő kapcsolatba lépéskor szereplő összeget át tudjuk helyezni egy új kártyájára, amennyiben a kártyát nálunk korábban regisztrálta.
 
Ha regisztrált Starbucks Kártyája elveszik, megsérül, vagy ellopják azt, lépjen velünk azonnal kapcsolatba. Ezt megteheti a felhasználói fiókjába történő bejelentkezéssel a http://www.card.starbucks.hu  weboldalon, vagy hívhat minket az alábbi telefonszámon is: +36 1423 4101. A regisztrált Starbucks Kártyájának egyenlege védelmet élvez a nekünk szóló értesítés időpontjától kezdődően. A Starbucks Kártyáján lévő összeget befagyasztjuk, amint értesít minket, a kártyán lévő összeget pedig áthelyezzük egy az Ön nevére szóló új Starbucks Kártyára.
 
Adatvédelmi nyilatkozat 
Kérjük, körültekintően olvassa végig a Starbucks adatvédelmi nyilatkozatot http://www.starbucks.hu/about-us/company-information/online-policies/privacy-statement, hogy tisztában legyen azzal, hogy a Starbucks hogyan gyűjt, használ fel és közöl adatokat a vásárlókról, hogy Ön hogyan frissítheti, módosíthatja személyes adatait vagy hogyan kérheti azok törlését, valamint azzal, hogy mi milyen módon kommunikálunk Önnel.
 
Jelen Megállapodás módosítása 
Jelen Megállapodást jogunkban áll bármikor módosítani. A módosított Megállapodást a http://www.starbucks.hu weboldalon tesszük közzé, és a közzétételét követő harminc (30) napos időszakban a weboldalon egy értesítést is közzéteszünk, miszerint jelen Megállapodás feltételei megváltoztak. Ahogyan azt a magyar jog lehetővé teszi, bármilyen jellegű változtatás, kiegészítés vagy törlés a módosított Megállapodás weboldalunkon történő közzétételével egyidőben hatályba lép. Amennyiben másként nem nyilatkozunk, a változtatás, kiegészítés vagy törlés az Ön aktuális és jövőbeni Starbucks Kártyájára is alkalmazandó. Úgy tekintjük, hogy Ön a változtatásokat, kiegészítéseket és törléseket elfogadja, amennyiben (1) nem értesít minket az ellenkezőjéről írásban az értesítésünktől számított 30 napon vagy az értesítésünkben meghatározott egyéb irányadó időtartamon belül; vagy (2) Starbucks Kártyáját az előzőekben rögzített értesítésre nyitva álló határidő után is használja. Ha Ön értesít minket arról, hogy a változtatásokat, kiegészítéseket és törléseket nem fogadja el, a Starbucks Kártyáját töröljük és a kártyán lévő összeget visszatérítjük Önnek. 
 
A szerződés megszüntetése
Jelen Megállapodást jogunkban áll bármikor, értesítés és felelősségvállalás nélkül felfüggeszteni vagy megszüntetni, illetve az Ön számára biztosított valamely vagy valamennyi jogot és kiváltságot visszavonni.  A megszüntetésre okot adhat a Starbucks Kártya Ön részéről történő csalárd vagy jogosulatlan használata, ideértve, hogy Ön nem érvényes adatokat adott meg. Például különböző Starbucks Kártyák között kifejezetten készpénzszerzés céljából történő átutalások jogosulatlan Starbucks Kártya használatnak minősülnek, és – amennyiben a veszteségeink csökkentése céljából megfelelőnek találjuk – az érintett Starbucks Kártyákat megszüntethetjük és az érintett kártyákon lévő egyenleget visszatarthatjuk. Amennyiben a jelen Megállapodást ok nélkül szüntetjük meg, úgy a törölt kártyáján lévő egyenleget visszatérítjük Önnek vagy a megszüntetett Starbucks Kártya egyenlegével megegyező egyenleggel store credit kártyát állítunk ki Önnek, levonva az összeget, amellyel esetlegesen Ön tartozik nekünk. 
 
 
Irányadó jog
Jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó és az a magyar joggal összhangban értelmezendő. 
 
 
Jognyilatkozat és a felelősség korlátozása
A Starbucks Hungary és leányvállalatai kizárják a Starbucks Kártyára vonatkozó bármilyen– kifejezett vagy hallgatólagos –  tényállítást, szavatosságvállalást vagy valamely feltételnek való megfelelés vállalását, beleértve – nem kizárólagosan – bármilyen hallgatólagos szavatosságvállalást a forgalomképességre, egy adott célnak, jogcímnek vagy jogsértés-kizárásnak való megfelelésre vonatkozólag, illetve bármilyen, kereskedelmi gyakorlatból, a felek korábbi megállapodásaiból vagy a köztük kialakult gyakorlatból eredő szavatosságot. A Starbucks Hungary vállalja, hogy minden elvárható intézkedéssel biztosítja az Ön Starbucks Kártyájának és a vonatkozó technológiai rendszereknek a megfelelő és zavartalan működését; azonban előre nem látható, a Starbucks Hungarynek fel nem róható körülmények (pl. áramkimaradás stb.) miatt a Starbucks Hungary nem állítja és nem szavatolja, hogy az Ön Starbucks Kártyája minden esetben hozzáférhető lesz vagy elfogadásra kerül.

Amennyiben megállapításra kerül a Starbucks Hungary vagy leányvállalatai felelőssége Ön felé, Ön csak tényleges és közvetlen kárának megtérítésére jogosult, amely kártérítés nem haladhatja meg a Starbucks Kártyája utolsó egyenlegét, ez alól kivételt képez a szándékos vagy emberi életben, testi épségben vagy egészségben történt károkozás. A Starbucks Hungary és leányvállalatai nem tartoznak felelősséggel a vétlen, közvetett vagy következményi kárért (ideértve – nem kizárólagosan – a bevétel- és jövedelemkiesést, valamint az elmaradt hasznot), amely jelen Megállapodásból ered vagy azzal bármilyen összefüggésben áll, legyen a jogalapja szerződéses károkozás, szavatossági jog, szerződésen kívüli károkozás (ideértve a tevékenységből vagy mulasztásból eredő gondatlan vagy felróható károkozást), termékfelelősség, objektív felelősség vagy egyéb, abban az esetben sem, ha bennünket vagy maghatalmazott képviselőnket a kár lehetőségével kapcsolatban tanáccsal láttak el. A Starbucks Hungary és leányvállalatai semmilyen körülmények között nem tartoznak felelősséggel a Starbucks Kártyához történő jogosulatlan hozzáférés, annak átalakítása, ellopása vagy megsemmisülése esetére, tekintet nélkül arra, hogy a felsoroltakat véletlenül, vagy Ön vagy harmadik személy általi visszaélés, csalárd módszerek vagy eszközök, illetve ellenőrzési körünkön kívül eső elháríthatatlan körülmények okozták.
 
Engedményezés
Jelen Megállapodás egy részét vagy egészét jogunkban áll előzetes értesítés nélkül engedményezni. Ebben az esetben minden felelősség alól mentesülünk. Ön nem jogosult jelen Megállapodás engedményezésére a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, az ennek be nem tartásával történt engedményezés érvénytelen.
 
Részleges érvénytelenség, a Megállapodás szerkezete
A jelen Megállapodás képezi az Ön és a Starbucks Hungary között létrejött megállapodásról szóló teljes és kizárólagos akaratnyilatkozatot, amely hatálytalanít, illetve magában foglal minden egyéb, a Starbucks Kártyájára vonatkozó korábbi ajánlatot és megállapodást (ide nem értve – adott esetben –  a Starbucks Adatvédelmi nyilatkozatát http://www.starbucks.com/about-us/company-information/online-policies/privacy-policy, a Starbucks.com Használati Feltételeket http://www.starbucks.com/about-us/company-information/online-policies/terms-of-use, illetve a My Starbucks Rewards® Általános Szerződési Feltételeket http://www.starbucks.com/card/rewards/rewards-program-ts-and-cs ). Amennyiben megállapításra kerül, hogy jelen Megállapodás bármely feltétele jogellenes vagy végrehajthatatlan, azt úgy kell törölni, hogy a lehető legkisebb mértékben érintse a jelen Megállapodás fennmaradó feltételeit, amely egyebekben teljes mértékben hatályos és végrehajtható marad. 
 
Érdeklődés és kérdések
Amennyiben jelen Megállapodásra vagy a Starbucks Kártyájára vonatkozó kérdése van, kérjük látogasson el honlapunkra a http://www.starbucks.hu weboldalon, vagy hívjon bennünket a  +36 1423 4101 telefonszámon. 
 
A peren kívüli panaszkezelés és követelésérvényesítés keretében Ön Budapest Főváros Kormányhivatalának, V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. em.) vagy a Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., telefonszám: 06-1-488-2131, weboldal: www.bekeltet.hu) fordulhat. A bíróságon kívüli panaszkezelésről és követelés-érvényesítésről, valamint ezen eljárások kezdeményezéséről részletes információkat talál a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium weboldalán: www.fogyasztovedelem.kormany.hu.
 
Megjegyzés Vásárlóinknak: Kérjük, vegye figyelembe, hogy az AmRest Kávézó Kft. székhelye megváltozott a Starbucks Kártyák kibocsátása óta, ezért a Starbucks Kártyán a régi cím olvasható. Az AmRest Kávézó Kft. jelenlegi székhelye, ahol kapcsolatba léphetnek velünk: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. torony, 2. emelet.