STARBUCKS REWARDS® HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Hatálybalépés napja: 2018. szeptember 25.

KÉRJÜK, HOGY A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET KÖRÜLTEKINTŐEN OLVASSA VÉGIG. A STARBUCKS REWARDS PROGRAMHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSSEL VAGY CSATLAKOZÁSSAL ÖN KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET ÉS VALAMENNYI, HIVATKOZÁS ÚTJÁN BELEFOGLALT FELTÉTELT MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL. AMENNYIBEN ÖN A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET NEM FOGADJA EL, ÚGY KÉRJÜK, HOGY NE VEGYEN RÉSZT A STARBUCKS REWARDS PROGRAMBAN. 
 
Jelen Használati Feltételek a Starbucks Rewards programhoz (“Starbucks Rewards”) való hozzáférésre és a programban való részvételre vonatkoznak. A Starbucks Rewards program működtetője a Starbucks Corporation, illetve annak magyarországi leányvállalatai, engedélyesei vagy kapcsolt vállalkozásai, név szerint az AmRest Kávézó Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-890124, adószám: 14126444-2-41). Jelen Használati Feltételek semmilyen módon nem módosítják az Ön által – egyéb termékekre vagy szolgáltatásokra (pl. a Starbucks Kártyákra) vonatkozóan – a Starbucksszal esetlegesen már megkötött megállapodásokban foglalt feltételeket. A Starbucks fenntartja a jogot a Starbucks Rewards, illetve a jelen Használati Feltételek vagy a Starbucks Rewardsra vonatkozó bármely szabályzat, GYIK, illetve iránymutatás egy részének vagy egészének bármikor, saját mérlegelési jogkörében történő megváltoztatására, módosítására és/vagy megszüntetésére. Az esetleges változtatások vagy módosítások a www.starbucks.hu weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba, Ön ezennel lemond minden esetlegesen Önt megillető, az ilyen változtatásokra vagy módosításokra vonatkozó külön értesítésre vonatkozó jogról. Ön a Starbucks Rewardsban való részvételével megerősíti a jelen Használati Feltételeknek és azok bármely, fentiek szerinti változtatásának vagy módosításának elfogadását; ezért javasoljuk a jelen Használati Feltételek, valamint az alkalmazandó irányelvek és GYIK rendszeres áttekintését annak érdekében, hogy a Starbucks Rewardsra vonatkozó szabályokkal tisztában legyen. Amennyiben a Használati Feltételeket nem fogadja el, nem vehet részt a Starbucks Rewardsban. 
 
A Starbucks Rewards program kizárólag személyes használatra szól. Kereskedelmi jellegű felhasználása tilos. A programot nem a 14 év alattiaknak szánjuk, 14 év alattiak nem vehetnek részt a programban. A Starbucks Rewardsban a 14 és 18 év közötti kiskorú kizárólag szülője vagy gondviselője felügyelete mellett és beleegyezésével vehet részt, ha a szülő vagy gondviselő a Használati Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
Kérjük, körültekintően olvassa végig az Adatvédelmi nyilatkozatot a http://www.starbucks.hu/about-us/company-information/online-policies/privacy-statement weblapon, hogy tisztában legyen azzal, hogy a Starbucks hogyan gyűjt, használ fel és közöl adatokat a vásárlókról, hogy Ön hogyan frissítheti, módosíthatja személyes adatait vagy hogyan kérheti azok törlését, valamint azzal, hogy mi milyen módon kommunikálunk Önnel.
 
A Starbucks Rewards egyike azon módszereknek, amelyekkel a Starbucks hűséges vásárlóinak igyekszik köszönetet mondani vállalkozásunk támogatásáért és a Starbucks® termékek megvásárlásáért. A Starbucks Rewards Tagjai „Csillagokat” szerezhetnek és gyűjthetnek, melyek Starbucks Rewards kedvezményekre és ajándékokra („Jutalmak”) válthatók be a résztvevő magyarországi Starbucks kávézókban.
 
CSATLAKOZÁS A STARBUCKS REWARDSHOZ 
Ahhoz, hogy csatlakozhasson a Starbucks Rewardshoz és elkezdhesse a Csillagok gyűjtését, a következőket kell tennie:
A műanyag Starbucks Kártya aktiválása után látogasson el a www.starbucks.hu weboldalra. Az ott megjelenő utasításokat követve hozza létre felhasználói fiókját és regisztrálja a műanyag Starbucks Kártyát. Ahhoz, hogy a műanyag Starbucks Kártyát aktiválni tudja, legalább 1500 Ft-ot (ezerötszáz forintot) szükséges feltöltenie az egyenlegére. 
 
A Starbucks Kártyák kézzelfogható, Starbucks védjeggyel ellátott plasztikkártyák, melyeket a résztvevő magyarországi Starbucks kávézókban lehet megvásárolni.
 
A regisztráció folyamata során a következő információk megadására lehet szükség: email cím (valamennyi elérhető Jutalom átvételéhez szükséges), jelszó, lakcím, telefonszám, Starbucks Kártyaszám és kártya biztonsági kód (CSC, amely a Kártya lekaparható rétege alatt található), születésnap, név és marketingpreferenciák. 
 
A megfelelő Regisztrációt követően egy e-mailt fog kapni a regisztráció folyamán a regisztráció megerősítéséhez megadott e-mail címre. A regisztráció sikeres befejezéséhez nyissa meg az emailben megküldött aktiváló linket. Ez az aktiváló link az e-mail kiküldésétől számított 24 óráig érvényes. Amennyiben az aktiváló link érvényessége lejár, a regisztrációt meg kell ismételni.
 
A CSILLAGOK MEGSZERZÉSE
A Starbucks Rewardsban az Ön által elérhető kedvezmények a megszerzett „Csillagok” számától függenek. Csillagokat a résztvevő magyarországi Starbucks kávézókban történő vásárláskor szerezhet, amennyiben a fizetés során saját felhasználói fiókjával regisztrált Starbucks Kártyáját használja. 
 
A csillagok megszerzése a kávézókban történő vásárlás bruttó értékén alapul, minden elköltött százhatvan forint (160 Ft) után egy (1) Csillag illeti meg Önt, amennyiben fizetéskor a regisztrált Starbucks Kártyáját használja. Van azonban néhány kivétel. Például a Starbucks Kártya aktiválása, egyenlegfeltöltés vagy átutalás esetén Önt nem illetik meg Csillagok. Kivételt képezhetnek továbbá az adók, borravalók, adományok és díjak, ideértve többek között a szállítási és kezelési díjakat, ajándékcsomagolási díjakat, kiszállítási díjakat, zacskódíjakat, amelyek ilyen esetben a Csillagok gyűjtésekor nem vehetők figyelembe. Lehetőség van Csillagok töredékértékben történő megszerzésére is, a vásárlás értékétől függően. Például 1680 Ft értékű vásárlás esetén Önt 10,5 Csillag illeti meg. 
 
Főszabályként a Csillagok a résztvevő kávézókban történő megfelelő vásárlást követő huszonnégy (24) órán belül automatikusan hozzáadódnak a felhasználói fiókjához. Előfordulhat, hogy időnként különleges ajánlatot (egyedi promóciós ajánlat) kínálunk Önnek, mely keretében úgynevezett „Promóciós Csillagokat” szerezhet. A Promóciós Csillagok, mint például a „bónusz” Csillagok, a vonatkozó egyedi promóciós ajánlatban leírtak szerint szerezhetők meg és az abban esetlegesen előírt további felhasználási feltételek vonatkoznak rájuk. 
 
Amennyiben a regisztrált Starbucks Kártyájával végrehajtott vásárlást utóbb érvényteleníti, a Starbucks törli az érvénytelenített vásárlásért szerzett Csillagokat, amely esetlegesen negatív egyenleget eredményezhet a felhasználói fiókjában. Amennyiben a regisztrált Starbucks Kártyájával megvásárolt ajándéktárgyat, illetve csomagolt kávét, élelmiszert vagy teát visszaváltja (fontos megjegyezni, hogy ehhez az eredeti bizonylat vagy az ajándékbizonylat szükséges), annak árát Starbucks store credit kártyán írjuk jóvá Önnek, ugyanakkor a Starbucks nem vonja le a felhasználói fiókjából a vásárlásért adott Csillagokat. A Starbucks store credit kártya bármely résztvevő Starbucks kávézóban felhasználható, nem azonos azonban a Starbucks Kártyával. Például a Starbucks store credit kártya nem alkalmas Csillagok gyűjtésére, nem regisztrálható és nem lehet ismételten feltölteni.
 
Ha egy vásárláshoz többféle fizetési eszközt használ, például készpénzt, bankkártyát vagy nem regisztrált Starbucks Kártyát, úgy afizetéskor használt regisztrált Starbucks Kártyájára a vásárláskor figyelembe vehető, azaz regisztrált Starbucks Kártyájával kiegyenlített összeggel arányos számú Csillag kerül jóváírásra.
 
A Tagok által szerzett, de fel nem használt Csillagok a Starbucks Kártyával történt legutóbbi tranzakciót követő 24 hónap elteltével lejárnak. A Starbucks Kártyával történő vásárlás vagy az egyenleg feltöltése is tranzakciónak minősül. A Csillagok lejárnak továbbá a Starbucks Kártya lejártakor is (a Starbucks Kártyák érvényességi ideje az utolsó vásárlás vagy egyenlegfeltöltés időpontjától számított 24 hónap elteltével jár le), valamint akkor is, ha a Tag törli a felhasználói fiókját. 
 
STARBUCKS REWARDS SZINTEK
A Starbucks Rewardsban jelenleg a kedvezmények két (2) szintje érhető el, melyeket a felhasználói fiókban az adott évben összegyűjtött Csillagok száma határoz meg. Felhasználói fiókja létrehozásával és a Starbucks Kártya regisztrálásával Ön automatikusan a Starbucks Rewards Zöld Szintjére kerül. Ha a bekerülést követő tizenkét (12) hónapon belül legalább kétszáz (200) csillagot összegyűjt, úgy Arany Szintre kerül. Ha a bekerülést követő 12 hónapon belül nem gyűjt össze legalább kétszáz (200) Csillagot, úgy továbbra is Zöld Szinten marad. A 12 hónapos időszakot a befejezett Regisztrációtól számoljuk, tehát attól az időponttól, mikor Ön rákattintott a regisztráció folyamán kapott emailben szereplő aktiváló linkre.
 
Amint elér egy meghatározott szintet a Starbucks Rewardsban, úgy az adott szinten, az adott időpontban alkalmazandó kedvezményeket biztosítjuk Önnek. A Csillagok gyűjtését azonban folytatnia kell ahhoz, hogy az adott szintet és a velejáró kedvezményeket fenntartsa. 
 
Ahhoz, hogy fenntartsa a Zöld Szint kedvezményeit, legalább egy (1) új Csillagot kell szereznie minden egymást követő 24 hónapos időszakban a bekerülés dátumától számítva. Amennyiben nem szerez legalább egy (1) Csillagot minden 24 hónapos időszakban, Csillagainak egyenlege automatikusan nullára (0) módosul, és a továbbiakban nem lesz jogosult Starbucks Rewards kedvezményekre.
 
Ahhoz, hogy megőrizze helyét az Arany Szinten, legalább kétszáz (200) új Csillagot kell összegyűjtenie minden egymást követő 12 hónapos időszakban az Arany Szint elérésétől számítva. Ha nem gyűjt össze kétszáz (200) új Csillagot a 12 hónap során, úgy a Starbucks Rewards Zöld Szintjére kerül. 
 
Amennyiben a Starbucks részére megadott egy létező, érvényes email címet, úgy emailben értesíteni fogjunk Önt arról, hogy a Jutalom a rendelkezésére áll, kb. 24 órával azután, hogy az ingyenes jutalomkupon a felhasználói fiókjába feltöltésre került.
 
A Csillagai egyenlegét, valamint az elérhető Jutalmakat megtekintheti és nyomon követheti a card.starbucks.hu oldalon. A Starbucks fenntartja a jogot arra, hogy saját mérlegelési jogkörében a kedvezmények szintjeinek számát, illetve az egyes szintekkel járó kedvezményeket és Jutalmakat megváltoztassa. 
 
JUTALMAK A ZÖLD SZINTEN
Starbucks Kártyája regisztrálásával Ön automatikusan a Starbucks Rewards „Zöld Szintjére” kerül. A Jutalmak közé az alábbiak tartozhatnak:
 1. 50 bónusz Csillag a Starbucks Rewards programhoz történő csatlakozáskor; 
 2. Száz (100) „Csillag” összegyűjtése esetén jogosultság egy ingyenes „tall” vagy „grande” méretű ital választására az adott Starbucks kávézóban elérhető italok közül – kivéve a frissen facsart juice-okat és üveges italokat –, egy Ön által választott extrával (tejszínhab, bármely rendelkezésre álló ízesítés vagy egy extra adag eszpresszó);
  o Az ingyenes termék kézhezvételnek feltétele a QR kód vagy a kuponszám bemutatása.
  o Amennyiben Ön a Starbucks részére megadott egy létező, érvényes email címet, úgy a Starbucks emlékeztető e-mailt küld a Jutalom rendelkezésre állásáról kb. 24 órával a 100. csillag megszerzését követően, amelyben a QR kódot és a kuponszámot is megküldjük.
  Kérjük, ne mulassza el beváltani a Jutalmát valamely résztvevő kávézóban a 30 napos lejárati idő letelte előtt. 
 3. Meghatározott promóciókhoz és ajánlatokhoz való korábbi vagy meghosszabbított hozzáférés. A Starbucks Önnek mint Starbucks Rewards tagnak korai vagy meghosszabbított hozzáférést ajánlhat fel a menüben szereplő valamely speciális termékhez vagy valamely kedvezményhez. Ezen ajánlatokban akkor részesülhet, ha regisztrált Starbucks Kártyájával fizet valamely résztvevő kávézóban.
 4. Személyre szabott ajánlatok és kuponok. Az egyedi ajánlatokról e-mail formájában kap értesítést. Az Ön hozzájárulása szükséges az Ön promóciós és marketing ajánlatokkal történő megkereséséhez a Starbucks részéről, valamint szükség lehet érvényes emailcíme, telefonszáma és lakcíme megadására a különleges ajánlatokról történő értesítések kiküldéséhez. A különleges ajánlatok ételekre, italokra és ajándéktárgyakra vonatkozó ideiglenes kedvezmények, illetve „bónusz” Csillagok gyűjtésére vonatkozó lehetőségek biztosítását is jelenthetik. A különleges ajánlatokra meghatározott korlátozások vonatkozhatnak, ideértve a lejárat dátumának meghatározását és a rövid, időben korlátozott beváltási időszakot. Az egyedi ajánlatokkal egy meghatározott időszakon belül lehet élni. A különleges ajánlatot nem lehet megosztani, lemásolni, más ajánlatra kicserélni vagy átruházni. Az ajánlatok beváltásának feltételeként szükség lehet regisztrált Starbucks Kártyájának bemutatására vagy az azzal történő fizetésre. Kérjük, hogy az egyes ajánlatokat körültekintően olvassa végig, különös tekintettel a konkrét részletekre, lejárati dátumokra, korlátozáskra és megszorításokra, valamint arra, hogy a bónusz Csillagok mikor kerülnek hozzáadásra a felhasználói fiókjához.
JUTALMAK AZ ARANY SZINTEN
Ha 12 hónapon belül összegyűjt kétszáz (200) Csillagot, az Arany Szintre kerül. Az Arany Szinten a Jutalmak közé az alábbiak tartozhatnak: 
 
 1. A Zöld Szinten elérhető Jutalmak.
 2. Születésnapi Jutalom. A születésnapi Jutalom értelmében évente egyszer – a születésnapján – a következő ajándékok közül választhat egyet:
  • egy ingyenes ital, az Ön választása szerint az elérhető jeges vagy forró eszpresszó italaink közül vagy egy „tall” vagy „grande” méretű csokoládéital vagy tea a Starbucks Kávéházak sztenderd termékkínálatából, egy Ön által választott extrával (tejszínhab, bármely rendelkezésre álló ízesítés vagy egy extra adag eszpresszó), vagy
  • bármely sütemény vagy torta az adott Starbucks kávézó elérhető desszertkínálatákból.
  Az Ön ingyenesen elérhető születésnapi Jutalma automatikusan bekerül a felhasználói fiókjába a születésnapján. A születésnapi Jutalom keretében tett ajánlatunk a születésnapján válik elérhetővé és a születésnapjától számított 30 nap elteltével jár le. A Jutalom beváltásához és ingyenes születésnapi terméke kézhezvételéhez szükség lesz arra, hogy valamely résztvevő kávézóban bemutassa Starbucks Kártyáját a baristának.
  Amennyiben Ön a Starbucks részére megadott egy létező, érvényes e-mail címet, úgy a Starbucks e-mailt küld Önnek, amennyiben Jutalma elérhetővé válik. A születésnapi Jutalom rendelkezésre állását a www.starbucks.hu weboldalon, a Starbucks Rewards fiókjába történő bejelentkezés után is megtekintheti.
 3. Egy ingyenesen választható feltét minden megvásárolt ital után. A Tag jogosult egy extra feltétre minden olyan italhoz, amelynek megvásárlása során regisztrált Starbucks Kártyára feltöltött összeg kerül felhasználásra (a feltét a Tag választása szerint lehet tejszínhab, bármely elérhető ízesítés vagy egy extra adag eszpresszó).
 4. Bónusz Évfordulós Csillagok – a programban az Arany Státusz elérésének dátumát követő egy év (12 hónap) elteltekor – a Státusz fennmaradása esetén – minden évben automatikusan huszonöt (25) „évfordulós” Csillagot adunk ajándékba. A 12 hónapos időszakot az Arany Státusz elérésétől számítjuk.
Vegyes rendelkezések
Jelen Starbucks Rewards Használati Feltételek kiegészítik és hivatkozás útján magukban foglalják a Starbucks Kártya Általános Szerződési Feltételeket. Amennyiben a Starbucks Kártya Általános Szerződési Feltételek és a Starbucks Rewards Használati Feltételek ellentmondanának egymásnak, úgy a Starbucks Kártya Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadók. 
 
A Starbucks Rewards programhoz nem kapcsolódik tagsági díj. A program keretében megszerezhető Csillagok promóciós jellegűek, készpénzre nem válthatók.
 
A rendelkezésére álló Csillagok, ajándékok, kedvezmények, valamint a regisztrált Starbucks Kártyája és Starbucks Rewards felhasználói fiókja személyesen Önhöz kapcsolódik, azok nem adhatók el, nem ruházhatók át, illetve nem rendelhetők hozzá családtagokhoz, barátokhoz vagy másokhoz és ezekkel meg nem oszthatók, valamint Ön által sem használhatók kereskedelmi célokra. Ön kizárólag egyetlen, személyesen Önhöz kapcsolódó Starbucks Rewards fiókkal rendelkezhet.
 
Az AmRest Kávézó Kft. fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármely Starbucks Kártyát felfüggesszen és/vagy megszüntesse az Ön fiókját és/vagy a Starbucks Rewardsban való részvételét, amennyiben a Starbucks saját mérlegelési jogkörében megállapítja, hogy Ön megsértette a jelen Használati Feltételeket, hogy a fiókjának használata jogosulatlan, félrevezető, csalárd vagy egyébként jogellenes. A Starbucks – saját mérlegelési jogkörében – felfüggesztheti, megszüntetheti vagy összevonhatja a feltételezhetően megkettőzött felhasználói fiókokat. Amennyiben a Starbucks Rewardsban történő részvétele megszűnik, a felhasználói fiókjában addig megszerzett csillagok érvényüket vesztik. 
 
A Starbucks továbbá fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül törölje a Starbucks Kártya vagy felhasználói fiók regisztrációját és azt a Starbucks Rewards programban való részvételre alkalmatlannak minősítse, amennyiben az adott Starbucks Kártya vagy felhasználói fiók két egymást követő évig folyamatosan inaktív. Inaktívnak minősül a fiók vagy a Kártya, ha nem szerzett Csillagokat. Amennyiben az Ön Starbucks Kártyájának vagy felhasználói fiókjának regisztrációja törlésre kerül, a fiókjában addig megszerzett Csillagok érvényüket vesztik. 
 
A Starbucks fenntartja a jogot arra, hogy bármikor – saját mérlegelési jogkörében, előzetes értesítés nélkül – megszüntesse, megszakítsa vagy visszavonja a Starbucks Rewards programot.