Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Felhasználási feltételek

A jelen felhasználási feltételeket az Amrest Coffee Kft. adta ki, amelynek székhelye Budapest, Bécsi út 13. („Starbucks Magyarország”). Amennyiben másképp nem jelezzük, a felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó.

Utoljára módosítva: 2012. szeptember 4

KÉRÜNK, FIGYELMESEN OLVASD EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET! ENNEK A WEBHELYNEK A LETÖLTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL MAGADRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK FOGADOD EL AZ ALÁBBIAKBAN KÖZÖLT FELTÉTELEKET VALAMINT A HIVATKOZÁS FORMÁJÁBAN A FELTÉTELEK RÉSZÉT KÉPEZŐ ELŐÍRÁSOKAT. AMENNYIBEN NEM FOGADOD EL EZEKET A FELTÉTELEKET, KÉRJÜK, NE HASZNÁLD EZT AZ OLDALT!

A jelen Felhasználási feltételek a Starbucks Magyarország bármely weboldalának, vagy mobil alkalmazásának részben vagy egészben történő felhasználására, elérésére vonatkoznak, beleértve a starbucks.hu oldalt és bármely egyéb, a jelen Felhasználási feltételeket megjelenítő weboldalt, mobil alkalmazást, vagy online szolgáltatást (összefoglalóan „Oldalak”). A jelen Felhasználási feltételek semmiképpen nem módosítják a Starbucks Magyarországgal vagy a Starbucks Corporation-nel (együttesen: „Starbucks”) esetlegesen fennálló, termék, szolgáltatás vagy egyéb vonatkozásban kötött érvényes megállapodásaid feltételeit. Ha egy jogi személy nevében használod az Oldalakat, úgy garantálnod kell, hogy rendelkezel a jelen Felhasználási Feltételek adott jogi személy nevében történő elfogadásához szükséges jogosultsággal, valamint hogy a jogi személy elfogadja, hogy a Felhasználási feltételek megsértése esetén kártalanít Téged és a Starbucksot. Az alábbi megállapodás magában foglal jognyilatkozatokat és egyéb kikötéseket, melyek a feléd fennálló felelősségünk korlátozását eredményezik.

Amennyiben a Felhasználási feltételek ellentmondásban állnak az Oldalakon megjelenő bármely más felhasználási feltételekkel, a jelen Felhasználási feltételekben foglaltak lesznek irányadóak. Ha az Oldalainkról más, harmadik felek oldalaira látogatsz el, vedd figyelembe, hogy azokon a webhelyeken már más, az adott oldalon esetleg hivatkozott felhasználási feltételek kötelezőek. Ezekben az esetekben az adott webhelyekre érvényes felhasználási feltételek lesznek irányadóak az adott webhely használatával kapcsolatban.

Ésszerű határokon belül megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy az Oldalakon pontos és aktuális információkat találj a Starbucksról, azonban kérünk, ne feltételezd, hogy az adatok mindig aktuálisak, és hogy az Oldalak tartalmaznak minden, a Starbucks-szal kapcsolatban elérhető információt. Kérjük, hogy ezt különösen egy esetleges befektetési döntés meghozatala előtt vedd figyelembe, ilyen esetben több különböző forrásból, többek közt a Starbucks Amerikai Egyesült Államok tőzsdefelügyelete (Securities and Exchange Commission, SEC) felé tett közzétételeiből tájékozódj.

A Starbucks fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa a jelen Felhasználási feltételeket, vagy az Oldalakra vonatkozó bármely szabályzatot vagy irányelvet. A módosítások az Oldalakon történő közzététellel azonnal hatályba lépnek, és lemondasz minden, külön értesítésre és előzetes figyelmeztetésre vonatkozó esetleges jogodról. Amennyiben továbbra is használod az Oldalakat, ezzel elfogadod a módosításokat, ezért kérjük, hogy rendszeresen nézd át a jelen Felhasználási feltételeket valamint a kapcsolódó szabályzatokat, hogy pontosan tisztában légy az általad letöltött oldalak használati feltételeivel. Ha nem fogadod el a módosított feltételeket, kérjük, ne használd az Oldalakat.

Jogosultság, regisztráció, felhasználói fiók

Az Oldalak tartalmát nem 13 év alattiak számára vagy az ő használatukra szánjuk. 13 és 18 év közötti kiskorúak az Oldalakat csak annak a szülőnek vagy törvényes gyámnak a felügyelete mellett használhatják, aki magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a Felhasználási feltételeket.

Az Oldalaink egyes részeihez való hozzáféréshez felhasználói fiókot kell létrehoznod. Elfogadod, hogy (a) csak egy felhasználói fiókot hozol létre; (b) felhasználói fiókod létrehozásakor pontos, a valóságnak megfelelő, aktuális és teljes információkat adsz meg; (c) karbantartod, és időszerűen frissíted felhasználói fiókod adatait; (d) felhasználói fiókod biztonsága érdekében nem osztod meg jelszavadat másokkal, és korlátozod a felhasználói profilodhoz illetve számítógépedhez való hozzáférést; (e) azonnal értesíted a Starbucksot, ha az Oldalakkal kapcsolatos biztonsági problémát fedezel fel vagy ennek gyanúja felmerül;  és f) vállalod a felelősséget valamennyi, a felhasználói fiókod igénybevételével kifejtett tevékenységért valamint a jogosulatlan hozzáférés valamennyi kockázatáért.

Adatvédelem

Kérjük, figyelmesen olvasd el az Adatvédelmi szabályzatot, amely összefoglalja, hogy a Starbucks hogyan gyűjti, használja és osztja meg harmadik felekkel felhasználóinak személyazonosításra alkalmas adatait.

Értékesítési feltételek

Az Oldalakon lebonyolított valamennyi eladásra nézve a Starbucks Értékesítési feltételei irányadóak. Kérjük, nézd át Értékesítési Feltételeinket, hogy tájékozódj, milyen feltételek és szabályzatok érvényesek a Starbucks termékeinek megvásárolásakor. Ha Oldalainkon keresztül rendelsz termékeket, ezzel magadra nézve kötelezőnek fogadod el Értékesítési feltételeinket. A Starbucks előzetes figyelmeztetés nélkül, saját belátása szerint, bármikor megváltoztathatja az Értékesítési feltételeket, ezért kérjük, hogy ezeket a feltételeket nézd át minden egyes vásárlás előtt.

Termékek értékesítése és elérhetősége

Az Oldalainkon megjelenített valamennyi terméket (a Starbucks Kártya kivételével) csak az Egyesült Államok, illetve egyes esetekben Kanada területén belül szállítjuk. Az Oldalainkon megjelenő árak amerikai dollárban értendőek, és csak az Egyesült Államokban, a résztvevő kávézókban érvényesek. A Starbucks fenntartja a jogot, hogy bármilyen kötelezettségtől mentesen, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse vagy módosítsa az Oldalakon kínált termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételeket. Az Oldalainkon bonyolított vásárlásokra vonatkozó további feltételeket a Termékvisszavétel és –csere szabályzatunkban találod. 

Starbucks Kártyák

A Starbucks az Oldalakon lehetővé teheti Starbucks Kártyák vásárlását. Kérjük, hogy a Starbucks Kártyák vásárlására és használatára vonatkozó feltételekről tájékozódj a Starbucks Kártyák vásárlási és használati feltételei szabályzatban.

Jognyilatkozat, felelősség kizárása

Az Oldalakon közzétett anyagok és információk tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat és elírásokat is. Az Oldalakon elérhető anyagok, információk és szolgáltatások „jelen állapotukban” biztosítottak, mindenféle jótállás és szavatosság nélkül. Ennek megfelelően, a Starbucks a jogszabályok által megengedett mértékig határozottan kizár minden kifejezett vagy vélelmezett jótállást, szavatosságot, beleértve, korlátozás nélkül a forgalomképesség és adott célra való alkalmasság szavatolását, valamint a szabadalmi és a szellemi alkotásokra vonatkozó jogsértéseket is az Oldalak, azok tartalmának és információinak vonatkozásában.

Szerzői jogok és korlátozott felhasználási engedély

Ellentétes értelmű rendelkezés hiányában az Oldalak, azok teljes tartalma és egyéb anyagai, beleértve, korlátozás nélkül a Starbucks logót, valamennyi grafikát, szöveget, ábrát, képet, információt, adatot, szoftvert, hangállományt, egyéb fájlt, valamint ezek válogatását és bármely kombinációját (összefoglalóan „Oldalak anyagai”) a Starbucks vagy engedélyezettjeinek, felhasználóinak szabadalom által védett tulajdonát képezik, és az amerikai valamint nemzetközi szerzői jogvédelem hatálya alá tartoznak.

Az Oldalak és az Oldalak anyagainak elérésére és személyes, tájékozódási, vásárlási célú használatára feljogosító, át nem ruházható, korlátozott engedéllyel rendelkezel. Az engedély a Felhasználási feltételek hatálya alá tartozik, és nem terjed ki (a) viszonteladásra, vagy az Oldalak és Oldalak anyagainak kereskedelmi jellegű használatára; (b) bármilyen terméklista, leírások vagy képek gyűjtésére és használatára; (c) az Oldalak anyagainak terjesztésére, nyilvános előadására vagy megjelenítésére; (d) az Oldalak vagy az Oldalak anyagainak vagy azok részének módosítására, származékos felhasználására; (e) adatbányászat, robotok vagy ehhez hasonló adatgyűjtő, adatkinyerő eszközök alkalmazására; (f) az Oldalak, az Oldalak anyagai bármely részének, vagy bármilyen egyéb ott tartalmazott információnak az ideiglenes tárba történő letöltéstől eltérő letöltésére, kivéve, ha ez a letöltés kifejezetten engedélyezett az Oldalakon; vagy (g) az Oldalak vagy az Oldalak anyagainak bármilyen formájú, a rendeltetésszerűtől eltérő  használatára. A Starbucks előzetes írásos engedélye hiányában szigorúan tilos, és a jelen szabályzat szerint biztosított hozzáférés elveszítését eredményezi az Oldalak vagy az Oldalak anyagainak az itt kifejezetten engedélyezett módoktól eltérő alkalmazása. A jogosulatlan felhasználás sértheti a vonatkozó törvényeket is, beleértve, korlátozás nélkül, a szerzői jogi és védjegy törvényeket, valamint a vonatkozó kommunikációs szabályzatokat és rendeleteket. Kifejezetten ezzel ellentétes értelmű rendelkezés hiányában a jelen Felhasználási feltételek egyik eleme sem értelmezhető úgy, hogy bármilyen formában, akár vélelmezetten, akár az estoppel elve alapján vagy más módon tulajdonjog, kizárólagos használati jog, szellemi termékhez való jog vagy bármely más jog és kapcsolódó jó hírnév átruházásáról rendelkezik.

A Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) amerikai törvényhez kapcsolódó jognyilatkozat

Ha úgy gondolod, hogy bármely, az Oldalakon elérhető anyag, egy általad felügyelt vagy birtokolt szerzői jogot sért, kérjük, hogy a jogsértést jelentsd erre a célra kijelölt meghatalmazottunknál az alábbi elérhetőségeken:

Starbucks Corporation
Customer Care 
2401 Utah Ave. S., S-CR1 
Seattle, WA  98134 
(206) 235-2883 
[email protected]

A bejelentéssel kapcsolatos követelményeket a fenti törvény 17 U.S.C. §512(c)(3) bekezdése tartalmazza. Felhívjuk figyelmed, hogy ha bejelentésedben szándékosan tévesen állítod, hogy az adott anyag vagy tevékenység jogsértő, bármely keletkezett kárért anyagi felelősségre vonható vagy, beleértve a Starbucks, vagy az állítólagos jogsértő fél által viselt bírósági költségeket és ügyvédi díjakat, amelyek azért merültek fel, mert bízva a bejelentés hitelében a jogsértő anyagot vagy tevékenységet eltávolítottuk vagy elérhetetlenné tettük.

A DMCA és más, vonatkozó törvényekkel összhangban a Starbucks külön szabályzattal rendelkezik egyes, visszaeső jogsértő felhasználók, a megfelelő feltételek esetén történő és a Starbucks saját belátása szerinti törlésére. A Starbucks továbbá saját belátása szerint korlátozhatja az Oldalakhoz való hozzáférését és/vagy megszüntetheti a fiókját azoknak a felhasználóknak, akik mások bármely szerzői jogait sértik, függetlenül attól, hogy a jogsértés egyszer vagy ismételten fordul elő.

Védjegyekkel kapcsolatos információk

A Starbucks és a Starbucks logó bejegyzett védjegyek. Minden egyéb, az Oldalakon hivatkozott Starbucks védjegy, szolgáltatási név, domain név, logó, cégnév vagy származási jelzés vagy a Starbucks védjegyei, szolgáltatási nevei, domain nevei, logói, cégnevei vagy származási jelzései, vagy egyéb formában a Starbucks, leányvállalatai vagy engedélyezettjei tulajdonát képezik. Azokban az országokban, ahol a Starbucks védjegyeinek, szolgáltatási neveinek, domain neveinek, logóinak, cégneveinek vagy származási jelzéseinek bármelyike nincs bejegyezve, a Starbucks más, nem bejegyzett védjegyekkel, szolgáltatási nevekkel, domain nevekkel, logókkal, cégnevekkel és származási jelzésekkel kapcsolatos jogokat érvényesít. Az Oldalakon hivatkozott más termék- vagy cégnevek azok tulajdonosainak védjegyei lehetnek. A megfelelő védjegy, szolgáltatási név, domain név, logó, cégnév vagy származási jelzés tulajdonosának az engedélye nélkül nem vagy jogosult sem a Starbucks, sem harmadik fél védjegyének, szolgáltatási nevének, domain nevének, logójának, cégnevének vagy származási jelzésének a használatára. A védjegyek, származási jelzések vagy az Oldalak anyagainak az itt leírtaktól eltérő használatához kérj írásos engedélyt az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mailben, vagy az Amrest Kávézó Kft., 1023 Budapest, Bécsi út 13. címre küldött levélben. Ezeken az elérhetőségeken várjuk kérdéseidet az Oldalakkal kapcsolatban is.

Valamennyi nem kifejezetten engedélyezett jog fenntartva.

Felhasználás korlátozása

Az Oldalak magukba foglalhatnak interaktív területeket, amelyeken Te, vagy más regisztrált felhasználó létrehozhat, közzétehet, küldhet, illetve tárolhat üzeneteket, anyagokat, adatokat, információkat, szövegeket, zenét, hanganyagokat, videókat, ábrákat, alkalmazásokat, címkéket, kódokat, hivatkozásokat vagy egyéb anyagokat az Oldalakon („Felhasználói Tartalom”). Az Oldalak használatával elfogadod, hogy az Oldalakon nem teszel közzé, nem töltesz fel, nem küldesz, nem terjesztesz, nem tárolsz, nem hozol létre, és nem teszel közzé bármilyen egyéb formában

a. saját, vagy mások „érzékeny”, személyazonosításra alkalmas adatát (beleértve, de nem kizárólag egészségügyi állapottal kapcsolatos információkat, társadalombiztosítási azonosítókat, hitelkártya, bankszámla adatokat vagy egyéb pénzügyi információkat, egyéb, szakszervezeti tagságra, szexuális beállítottságra, politikai irányultságra, büntetőjogi vádakra vagy ítéletekre, vallási, etnikai vagy nemzeti hovatartozásra vagy egyéb érzékeny témákra vonatkozó információkra), kivéve, ha ezt a Starbucks kifejezetten kéri;

b. törvénysértő, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, erkölcstelen, züllött, kétértelmű, zaklató, fenyegető, adatvédelmi vagy nyilvánossági jogokat súlyosan sértő, korlátozó, valamint gyalázkodó, felbujtó hatású, hamis, vagy egyéb okból kifogásolható, vagy a dolgozóinkkal, partnereinkkel, vásárlóinkkal, vendégeinkkel vagy beszállítóinkkal fenntartott kapcsolatunkat veszélyeztető tartalmakat;

c. olyan Felhasználói Tartalmat, amely sérthet bármilyen szabadalmat, védjegyet, ipari titkot, szerzői, vagy más szellemi termékhez fűződő jogot vagy tulajdonjogot. Bármely Felhasználói Tartalom közzétételével garantálod, hogy törvény szerint jogosult vagy e tartalom terjesztésére és előállítására;

d. bármely természetes vagy jogi személyt megszemélyesítő, vagy a Te más természetes vagy jogi személlyel való azonosságodat vagy kapcsolatodat hamisan feltüntető Felhasználói Tartalmat;

e. spamet, marketingkommunikációs anyagokat, vagy bármely más, nem kívánt reklámot, promóciós anyagot, vagy az üzletszerzés vagy kereskedelmi tartalom bármely más formáját;

f. olyan Felhasználói Tartalmat, amely bűnügyi cselekményt jelent, ilyenre bátorít vagy útmutatást ad, illetve amely sérti bármely fél jogait, felelősséget keletkeztet, vagy sérti a vonatkozó helyi, állami vagy nemzetközi törvények bármelyikét;

g. vírusokat, kémszoftvereket, trójai vírusokat, húsvéti tojásokat (vagyis rejtett üzeneteket, funkciókat), vagy bármely egyéb káros, rendszerleállást vagy rendszersérülést eredményező fájlt, valamint

h. olyan Felhasználói Tartalmat, amely, a Starbucks egyedüli megítélése alapján, kifogásolható, korlátozza vagy akadályozza azt, hogy az Oldalakat mások használják és élvezzék, illetve károsítja a Starbucks, más felhasználók vagy harmadik felek jogait vagy imidzsét.

A Starbucks nem ellenőrzi, nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az általad vagy bármely harmadik fél által közzétett, tárolt vagy feltöltött Felhasználói Tartalomért, az általad vagy harmadik felek által, ezzel összefüggésben elszenvedett károkért, veszteségekért, továbbá a Starbucks nem felelős a felhasználók magatartásáért, az általuk esetleg elkövetett tévedésért, becsületsértésért, rágalmazásért, hamis vádaskodásért, hanyagságért, hamis állításért, az esetlegesen tapasztalható obszcén, pornográf vagy profán megnyilvánulásaikért. Az interaktív területek általában nyílt és nyilvános közösségi területek, amelyek a többi emberrel való kapcsolatteremtést és tartalmak megosztását szolgálják. Amikor ilyen fórumokon veszel részt, megérted, és elfogadod, hogy az általad közzétenni kívánt információk és tartalmak nyilvánosan jelennek meg. Kizárólag Te vagy a felelős az Oldalak használatáért, és elfogadod, hogy az interaktív területeket saját kockázatodra használod.

Ha olyan Felhasználói Tartalomra figyelsz fel, amely szerinted sérti a jelen Felhasználási feltételeket (kivéve a szerzői jogok megsértését, amelyről a „Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) amerikai törvényhez kapcsolódó jognyilatkozat” című szakasz rendelkezik), ezt jelentsd a „Visszaélés jelentése” vagy a „Jelentés” gombokra kattintva, amelyek megtalálhatóak közvetlenül minden egyes Felhasználói Tartalom alatt. A jelen Felhasználási feltételek betartatása azonban kizárólag a Starbucks belátására van bízva, és az, hogy egyes esetekben tartózkodunk a feltételek érvényesítésétől, nem jelenti a Felhasználási feltételek foganatosításához való jogunktól való elállást. Továbbá a jelen Felhasználási feltételek nem keletkeztetnek semmiféle jogot egyedi eljárásra vonatkozóan harmadik felek számára, vagy bármilyen ésszerű elvárást vagy ígéretet annak kapcsán, hogy az Oldalak nem fognak a jelen Felhasználási feltételekben tiltott tartalmakat hordozni. A Starbucks nem köteles az Oldalakon közzétett Felhasználói Tartalmakat szűrni, szerkeszteni vagy megfigyelni, azonban a Starbucks fenntartja a jogot, hogy kizárólag saját belátása szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármikor, bármilyen okból eltávolítson, ellenőrizzen, szűrjön vagy szerkesszen bármely, az Oldalakra felkerülő Felhasználói Tartalmat. Kizárólag Te vagy a felelős az általad az Oldalakon közzétett vagy tárolt Felhasználói Tartalmak biztonsági másolatának elkészítéséért és pótlásáért, és ezeknek költségeit Te viseled.

Ha nyilvános helyen működő, vagy más, potenciálisan több személy által is hozzáférhető számítógépről látogatod az Oldalakat, kérjük, gondoskodj minden vonatkozó biztonsági utasítás betartásáról, és megfelelően távozz, illetve jelentkezz ki az Oldalakról valamint a számítógépes rendszerből, amelyet használsz, hogy megelőzd, hogy jogosulatlan személyek férjenek hozzá vagy tegyenek közzé Felhasználói Tartalmakat.

Felhasználói Tartalmak használati engedélye

Garantálod, hogy Felhasználói Tartalmaira nem vonatkozik semmiféle titoktartási kötelezettség, és hogy Te birtokolod és szabályozod a Felhasználói Tartalmakhoz való jogokat, vagy más módon rendelkezel azokkal a jogokkal, amelyek lehetővé teszik az itt a Starbucksra ruházott jogok átruházását. A Starbucks nem birtokolja vagy szabályozza a Felhasználói Tartalmakat, az itt, az Oldalakon, vagy külön megállapodásban rögzített, ezzel ellentétes értelmű eseteket kivéve. Azzal, hogy az Oldalakon Felhasználói Tartalmakat küldesz és teszel közzé, a Starbucksnak és az általa kijelölt személyeknek az egész világon érvényes, nem lejáró, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, pénzben teljes mértékben rendezett, jogdíjmentes engedélyt adsz azok, valamint azokkal kapcsolatban a Te neved használatára, értékesítésére, reprodukálására, származékos művek készítésére, más művekkel való kombinálására, módosítására, fordítására, példányainak terjesztésére, megjelenítésére, előadására, közzétételére, továbbadására. A Felhasználói Tartalmak közzétételével ezúton mentesíted a Starbucksot, megbízottait és alkalmazottait bármely követeléstől, amely a fent leírt használat miatt jogaid sérelmével kapcsolatos, és megérted, hogy nem vagy jogosult semmilyen ellentételezésre Felhasználói Tartalmad bármilyen formában történő felhasználása miatt.

Ötletek beküldése

A Felhasználói Tartalmaktól külön és függetlenül küldhetsz kérdéseket, észrevételeket, visszajelzéseket, javaslatokat, ötleteket, terveket, megjegyzéseket, rajzokat, eredeti vagy kreatív anyagokat, vagy a Starbucksra, Oldalainkra, termékeinkre vonatkozó más információkat (összefoglalóan: „Ötletek”). Az Oldalakon közzétett, vagy a Starbucksnak e-mailben vagy más úton elküldött Ötletek teljesen önkéntesek, nem titkosak, térítésmentesek és nem keletkeztetnek kötelezettséget. A Starbucks rendelkezik a kizárólagos jogokkal, beleértve a szellemi termékekhez fűződő jogokat, és jogosult az Ötleteket korlátlanul, bármilyen, kereskedelmi, vagy egyéb célra használni és terjeszteni anélkül, hogy Téged ezért kompenzálna, vagy elismerne. Kérjük, ne küldj nekünk Ötleteket, ha ezekért fizetséget vársz, vagy a hozzájuk kapcsolódó jogokat továbbra is birtokolni, érvényesíteni kívánod. Lehetnek nagyszerűek az ötleteid, azonban előfordulhat, hogy azonos vagy hasonló ötleteket már küldtek nekünk, és el kívánjuk kerülni az esetleges jogvitákat.

Hivatkozások

Korlátozottan, nem kizárólagosan jogosult vagy arra, hogy az Oldalakra mutató szöveges hiperhivatkozásokat hozz létre nem kereskedelmi céllal, azzal a fenntartással, hogy ezek a hivatkozások a Starbucksot nem jeleníthetik meg téves, félrevezető, lekicsinylő vagy másképpen sértő módon, továbbá hogy a hivatkozást tartalmazó weboldal nem tartalmaz obszcén, pornográf, szexuális értelemben szabatos vagy illegális anyagokat, vagy olyan anyagokat, amelyek megbotránkoztatóak, sértőek, vagy más okból kifogásolhatóak. Ez a korlátozott jogosultság bármikor visszavonható. Továbbá előzetes kifejezett írásos engedélyünk nélkül tilos a Starbucks logót vagy egyéb szabadalom által védett ábrát alkalmazni az Oldalainkra vezető hivatkozások készítéséhez. Továbbá kifejezett írásos engedélyünk hiányában tilos keretbe foglalni vagy bármilyen keretbe foglalási eljárással hivatkozni a Starbucks védjegyére, logójára vagy egyéb, szabadalommal védett információjára, beleértve az Oldalakon található képeket, bármely szöveg tartalmát, bármely oldal elrendezését/grafikáját, és bármely alakzatot, amely az Oldalakon található. A fentiekben meghatározott kivételektől eltekintve nem részesülsz sem vélelmezetten, sem az estoppel elve alapján vagy más módon, bármely a Starbucks vagy harmadik fél birtokában álló szabadalom, védjegy, szerzői vagy szabadalmi jog hatálya alatt bármilyen átruházott jogban vagy engedélyben.

A Starbucks nem alapít képviseleti jogot, nem állít követeléseket és nem vállal felelősséget a beágyazott tartalmak, a hiperhivatkozásokkal az Oldalakról elérhető, harmadik félhez tartozó weboldalak, illetve az Oldalakra mutató weboldalak minőségéért, tartalmáért, természetéért vagy megbízhatóságáért. Ezek az oldalak nem tartoznak a Starbucks hatáskörébe, és a Starbucks nem felelős semmilyen beágyazott tartalomért, olyan oldal tartalmáért, amelyre hivatkozás mutat, olyan hivatkozásért, amely az Oldalakról elérhető külső weboldalon megjelenik, illetve ezek felülvizsgálatáért, változtatásáért vagy frissítéséért. A Starbucks és más felhasználók megoszthatják ezeket a hivatkozásokat tájékoztatásul, azonban bármely hivatkozás szövegbe foglalása nem jelent a Starbucks Oldalai és más, külső oldalak közötti kapcsolatot, külső oldalhoz vagy annak tartalmaihoz való hozzájárulást, annak elfogadását, alkalmazását. Amikor külső weboldalakra látogatsz el, vagy beágyazott tartalmakat hívsz le, vedd figyelembe, hogy feltételeink és szabályzataink ezeken az oldalakon már nem érvényesek, és hogy az adott harmadik fél feltételei és szabályzatai lesznek alkalmazandóak. Mindig figyelmesen olvasd el a vonatkozó felhasználási feltételeket, az adatvédelmi szabályzatot és az adatgyűjtési gyakorlatokra vonatkozó leírásokat, amikor Oldalainkról más oldalakra látogatsz.

Harmadik félhez tartozó tartalmak

A Starbucks esetenként az Oldalakon közölhet harmadik félhez tartozó tartalmakat, valamint külső weboldalakra és harmadik felekhez tartozó tartalmakra mutató hivatkozásokat (összefoglalóan: „Harmadik félhez tartozó tartalmak”) az ezen információ iránt érdeklődő felhasználók kiszolgálásaként. A Starbucks nem felügyeli, nem fogadja el, nem alkalmazza a Harmadik félhez tartozó tartalmakat, és nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljességéért. Tudomásul veszed és elfogadod, hogy a Starbucks nem felelős, vagy nem vonható felelősségre bármely szempontból bármely Harmadik félhez tartozó tartalomért és hogy nem vállal felelősséget a Harmadik félhez tartozó tartalmak áttekintéséért vagy frissítéséért. Elfogadod, hogy Harmadik félhez tartozó tartalmakat csak a saját felelősségedre használsz.

Reklám, promóció, harmadik felek termékei és szolgáltatásai

A Starbucks az Oldalakon megjelenítheti harmadik felek reklámjait, promócióit, vagy más módon adhat információt vagy hivatkozást harmadik felek termékeihez vagy szolgáltatásaihoz. A saját, ilyen harmadik felekkel bonyolított üzleti tevékenységed, levelezésed, harmadik felek promócióiban való részvételed, valamint bármely ezekkel a tevékenységekkel vagy promóciókkal kapcsolatos feltétel, jótállás vagy érdekképviselet kizárólag a Te és a harmadik fél kapcsolatának keretében valósul meg. A Starbucks nem felelős vagy nem vonható felelősségre semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely a fenti kapcsolatból, tevékenységekből, promóciókból, vagy abból ered, hogy nem a Starbuckshoz tartozó hirdetők vagy harmadik felekhez tartozó információk jelennek meg az Oldalakon.

Felelősségkorlátozás

A jogszabályok által megengedett mértékig maximálisan kizárjuk a Starbucks, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, részvényesei vagy megbízottai felelősségét bármely közvetlen, közvetett, büntető vagy következményes kárért, vagy bármilyen egyéb kárért, beleértve, de nem kizárólag bevétel, nyereség kiesését, jó hírnévben bekövetkezett kárt, adatoktól, szerződésektől, pénzhasználattól való elesést, vagy olyan kárt, veszteséget, amely az üzletfolytonosság megszakadásának tulajdonítható vagy azzal kapcsolatos, legyen szó szerződésen kívüli (beleértve, korlátozás nélkül a gondatlanságot), vagy szerződés hatálya alatti, vagy egyéb károkozásról, olyan kárt, amely az Oldalak használatával vagy használhatatlanságával, azok tartalmával, anyagaival, vagy az azokon keresztül elérhető tartalmakkal, anyagokkal kapcsolatos, vagy ezekre visszavezethetően keletkezett, beleértve nem kizárólag bármely olyan kárt, amely annak eredményeképp keletkezett, hogy egy felhasználó megbízott az Oldalakon szerzett információk helyességében, vagy olyan kárt, amelyet tévedések, mulasztások, megszakítások, állományok vagy e-mailek törlése, meghibásodások, vírusok, szolgáltatási vagy átviteli késések, vagy bármely nemteljesítés eredményez, amelynek oka akár vis major, kommunikációs hibák, lopás, rongálás vagy jogosulatlan hozzáférés a Starbucks adataihoz, programjaihoz vagy szolgáltatásaihoz. A Starbucks egyesített felelőssége, származzon a szerződésből, jótállásból, szerződésen kívülről (beleértve az aktív, passzív vagy valamely félnek betudható gondatlanságot), termékfelelősségből, objektív felelősségből, bármely egyéb elvből, származzon vagy kapcsolódjon az Oldalak használatához vagy használhatatlanságához, semmiképpen nem haladhatja meg az általad a Starbucksnak esetleg bármely, az Oldalak elérése és használata fejében fizetett térítés összegét. Egyes törvénykezések nem teszik lehetővé a vásárlókkal kötött szerződésekben a felelősség kizárását, így valamely vagy az összes kizárás a fentiek közül esetleg nem vonatkozik Rád.

Kártérítés

Elfogadod, hogy megvéded, kártalanítod és mentesíted a Starbucksot, független alvállalkozóit, szolgáltatóit és tanácsadóit, valamint ezek igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit bármely követelés, károkozás, költségek, felelősségek és kiadások (beleértve, de nem kizárólag az ésszerű ügyvédi költségeket) esetén, amelyek a következők miatt, vagy ezekkel kapcsolatban keletkeztek: (a) használod az Oldalakat; (b) Felhasználói Tartalmakat vagy Ötleteket teszel közzé; (c) megszeged a jelen Felhasználási feltételeket; (d) megsérted mások jogait; (e) az Oldalakkal kapcsolatos magatartásod.

Az Oldalak módosítása

A Starbucks fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül ideiglenesen vagy tartósan módosítsa vagy megszüntesse az Oldalakat, azoknak bármely részét vagy funkcióját. Elfogadod, hogy a Starbucks nem felelős az Oldalaknak vagy azok részeinek semmiféle változtatásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért, feltéve, hogy a fogyasztók által korábban megszerzett jogokat mindezek nem befolyásolják.

Jelentős pénzügyi információk nyilvánosságra hozatala

Jövőre vonatkozó kijelentések: Az Oldalak, valamint a Starbucks által kiadott, vagy az Oldalakon elérhető dokumentumok egyes kijelentései jövőre vonatkozó állításoknak minősülhetnek az Amerikai Egyesült Államok 1995-ben kiadott, a magáncégek értékpapírjaival kapcsolatos peres eljárások reformjáról szóló törvény (Private Securities Litigation Reform Act) értelmében. A jövőre vonatkozó állítások abból azonosíthatóak, hogy múltbeli vagy jelenlegi tényekhez szigorúan nem kötődnek, és gyakran tartalmaznak olyan kifejezéseket, mint „hisszük”, „várjuk”, „számítunk rá”, „becsüljük”, „szándékozzuk”, „tervezzük”, „törekszünk”, vagy ezekhez hasonló jelentésű szavakat, illetve jövő idejű vagy feltételes módú igéket, mint a „fogunk”, „kellene”, „lehetne”. A jövőre vonatkozó jellegű megállapítások a jövőbeli működésre, költségekre, tőkeberuházásokra, cash flow-ra, infrastrukturális fejlesztésekre, terjesztési és beszállító rendszerekre, működési hatékonyságra, értékesítésre és bevételekre, becslésekre, trendekre, terjeszkedési tervekre és előrejelzésekre vonatkozó kijelentéseket tartalmaznak. Ezek a jövőre vonatkozó jellegű megállapítások a megállapítások elhangzásának/leírásának napján érvényes elvárásainkon alapulnak, és nem tekinthetőek jövőbeli eseményekre, körülményekre vonatkozó előrejelzéseknek, vagy garanciáknak. A tényleges jövőbeli eredmények és trendek jelentősen különbözhetnek ezektől a megállapításoktól számos különböző tényező függvényében, beleértve a Starbucks az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapír-felügyeletéhez azaz a U. S. Securities Exchange Commissionhoz (SEC) 10-K nyomtatványon, a legutóbbi lezárt pénzügyi év vonatkozásában benyújtott éves jelentésének, a „Kockázati tényezők” szakaszban részletezett kockázatokat is. A Starbucks nem vállal felelősséget a fenti jövőre vonatkozó jellegű megállapításoknak a frissítéséért.

Sajtóközlemények: A Starbucks által kiadott sajtóközlemények információi nem tekintendőek pontosnak és aktuálisnak a sajtóközlemény megjelenésének napjától eltérő napon. A Starbucksnak nem áll szándékában az információk frissítése, és kifejezetten elutasít bármilyen aktualizálási kötelezettséget a sajtóközleményekben álló információkkal kapcsolatban. Amennyiben a tartalmazott információk jövőre vonatkozó jellegű megállapításoknak minősülnek, úgy azok szándékaink szerint megfelelnek a jövőre vonatkozó kijelentésekre vonatkozó „biztonságos kikötő” (safe harbor) elveknek, és jelentős kockázatot hordoznak.

Harmadik felek pénzügyi információi: a Starbucks esetenként olyan külső weboldalakhoz vagy szolgáltatásokhoz vezető hivatkozásokat jeleníthet meg, amelyek a Starbucksról szóló pénzügyi vagy befektetési információkat tartalmazhatnak. Az ezekhez az oldalakhoz és az azokon található információkhoz való hozzáférés szolgáltatás azok számára, akik érdeklődnek ezen információk iránt. A Starbucks nem ellenőrzi rendszeresen, és nem rendelkezik befolyással harmadik felek kijelentéseinek és weboldalainak tartalma felett. Ennek megfelelően a Starbucks nem fogadja el, vagy alkalmazza ezeket a weboldalakat, vagy tartalmaikat, beleértve, korlátozás nélkül elemzői jelentéseket és tőzsdei árajánlatokat. A Starbucks nem vállal szavatosságot a harmadik felek által működtetett weboldalak tartalmának, információinak, az ott megjelenő véleményeknek, vagy az Oldalakon megjelenő, harmadik féltől származó információk pontosságáért és teljességéért. A felhasználók ezeket az oldalakat a saját felelősségükre látogatják és használják.

Joghatóság és törvények betartása

Az Oldalakhoz való hozzáféréssel, és ezek használatával valamint a Felhasználási feltételekkel kapcsolatban Magyarország törvényei irányadóak.

Megszűnés

A jelen Felhasználási feltételek bármelyike ellenére a Starbucks fenntartja a jogot, hogy, saját belátása szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse az engedélyt az Oldalak használatára, valamint a jövőben blokkolja vagy megakadályozza a hozzáférést az Oldalakhoz, és azok használatához.

Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen Felhasználási feltételek bármelyike törvénysértőnek, érvénytelennek, vagy bármely okból végrehajthatatlannak minősül, úgy az adott előírás elválaszthatónak tekintendő, és nem befolyásolja a többi előírás érvényességét és végrehajthatóságát.

Fordulj hozzánk bizalommal!

Keress minket bizalommal bármely, az Oldalak tartalmával kapcsolatos észrevétellel, kérdéssel vagy tanáccsal!

Elérhetőségünk:

Ügyfélszolgálat  
Amrest Kávézó Kft. 
1023 Budapest, Bécsi út 13. 
Telefon: 1-423-4000